Allmän status:

INAKTIV

Företagstitel:

Western Ja. Mini-Bus Owners Association Limited

Företagskod:

15021
Om du behöver ta bort information, klicka här.

Jurisdiktion:

JAMAICA

Detta företag är också känt som:

Alternativ status för företag:

  1. Removed

Företagsform:

  1. Local